Näyttävä stola, jonka kuva-aiheina Laupeuden teot Matt 25:34-40. Viimeinen


aihe kuolleen hautaaminen tulee Tobian kirjasta 14: 9-10


* nälkäisen ruokkiminen


* janoisen juottaminen


* alastoman vaatettaminen


* kodittoman suojaan ottaminen


* sairaan luona käyminen


* vangitun kohtaaminen


* kuolleen hautaaminen


Kuviot toteutettu painokuvina.


Omiaan erityisesti diakonia-teeman jumalanpalveluksiin tai diakonien stolaksi.

Hinta
220,00 €
Stola Laupeuden teot

Stola Laupeuden teot

Tobian kirja 14: Mutta sinä pidä laki ja käskyt ja ole armelias ja oikeamielinen, että menestyisit.


10. Hautaa minut kunniallisesti…., Katsokaa nyt siis, lapseni, mitä armeliaisuus vaikuttaa ja miten vanhurskaus pelastaa…. Tobias hautasi hänet suurella kunnialla.


.